Kontynenty

Autor: admin Data: 10 Lis 2012 Kategoria: Geografia |

Lądy zajmują 148,81 miliona km2 (29,2%) powierzchni kuli ziemskiej. Powierzchnia lądów jest bardzo zróżnicowana hipsometryczne. Różnice wysokości na Ziemi dochodzą do 20 kilometrów. Największa głębia w Rowie Mariańskim w Oceanie Spokojnym wynosi 10 924 metry p.p.m. (pomiar z 1984 r.), natomiast najwyższe wzniesienie na lądzie to Mount Everest w Himalajach, mający 8850 metrów n.p.m. (pomiar z 1999 r.). Rzeźba powierzchni Ziemi jest wynikiem działania sił wewnętrznych i zewnętrznych. Procesy wewnętrzne (endogeniczne), zachodzące dzięki energii wnętrza Ziemi, przyczyniają się do zróżnicowania wysokościowego w postaci łańcuchów górskich, wzniesień, zapadlisk. Są to procesy tektoniczne (ruchy górotwórcze, trzęsienia ziemi, pionowe i poziome ruchy skorupy ziemskiej), wulkanizm i plutonizm. Powstałe formy rzeźby endogenicznej ulegają obniżeniu, złagodzeniu lub zrównywaniu przez procesy zewnętrzne (egzogeniczne), związane z energią słoneczną, siłą grawitacji oraz z oddziaływaniem atmosfery, hydrosfery, a także z erozyjnym i akumulacyjnym działaniem biosfery (wietrzenie, ruchy masowe, wpływ mórz, rzek, wiatrów, lodowców itp.). W rezultacie nakładania się tych przeciwstawnych procesów rzeźba kontynentów podlega nieustannym zmianom. Najwyższym wyniesieniem na lądach są góry, które mają na ogół złożoną budowę geologiczną i różne pochodzenie. Góry fałdowe tworzyły się w trakcie ruchów górotwórczych; pod naporem płyt litosfery masy skalne wypiętrzyły się w postaci fałdów i płaszczowin (Alpy, Karpaty, Kaukaz, Himalaje, Andy).

Komentowanie wyłączone.

Copyright © 2019 House of Travel