Mekka

Autor: admin Data: 10 Lis 2012 Kategoria: Podróże, Świat |

Islam (arabskie słowo oznaczające „uległość Bogu”), jedna z wielkich religii monoteistycznych, powstał na początku VII wieku. Mahomet, kupiec z Mekki, usłyszał Allacha mówiącego bezpośrednio do niego. Później wiele razy doznawał objawień. Uczyniły one z niego apostoła i posłańca Boga. Zmuszony do ucieczki ze swego miasta w 622 roku, powrócił po ośmiu łatach, by oczyścić świątynię Kaaba z bożków i poświęcić ją Allachowi. Dziś w Mekce żyje prawie półtora miliona osób. Ale nie zabudowa miejska jest istotna ani liczba mieszkańców, lecz prostokątna, ceglana budowla w środku miasta, miejsce naznaczone przez Mahometa – Kaaba. Wokół tego sanktuarium wzniesiono niezwykły meczet Al-Haram, mogący pomieścić jednocześnie 300 tysięcy wyznawców. Dla muzułmanów nie ma chyba nic ważniejszego, bo zgodnie z nauką islamu, centrum świata jest właśnie tutaj. Sanktuarium to główny cel rytualnej pielgrzymki zwanej hadż. Muzułmanin powinien odwiedzić Kaabę przynajmniej raz w życiu. Pielgrzymowanie do Mekki jest bowiem jednym z pięciu filarów islamu. Pozostałe to: wyznanie wiary (szahada), odmawianie obowiązkowych modlitw (salat) pięć razy dziennie, dawanie jałmużny (zakat) i post (saum) w czasie ramadanu.

Komentowanie wyłączone.

Copyright © 2019 House of Travel