Strefy Klimatyczne

Autor: admin Data: 10 Lis 2012 Kategoria: Geografia |

Poszczególne obszary kuli ziemskiej charakteryzują się typowymi, wieloletnimi układami stanów pogody, czyli klimatem, W jego kształtowaniu ważną rolę odgrywa ilość energii docierająca do powierzchni Ziemi. Steruje ona globalnymi procesami klimatotwórczymi – cyrkulacją atmosfery i obiegiem wody oraz decyduje o przestrzennym zróżnicowaniu klimatu, czyli jego strefowości. Na klimat rzutują również astrefowe czynniki geograficzne: rozkład lądów i mórz, wysokość nad poziomem morza, rzeźba terenu i jego ekspozycja, szata roślinna, pokrywa śnieżna, prądy morskie, a także działalność człowieka. Przesądzają one o regionalnej i lokalnej specyfice klimatu danego obszaru naszego globu. Podział kuli ziemskiej na regiony klimatyczne jest odzwierciedleniem wielkości wymiany ciepła oraz wilgoci między atmosferą a powierzchnią Ziemi. Strefę równikową, do której dociera najwięcej energii, wyróżniają wysokie, ale nie najwyższe (ze względu na zachmurzenie) temperatury powietrza – maksymalne najczęściej nie przekraczają 35°C, a minimalne nie spadają poniżej 20°C. Obfite opady, do 3000 milimetrów, występują przez cały rok, ewentualnie skoncentrowane są w jednej lub dwóch porach deszczowych. W strefie zwrotnikowej obserwuje się inwersyjny rozkład temperatur powietrza, co hamuje konwekcję, uniemożliwia rozwój zachmurzenia i powstawanie opadów. W dzień temperatury są bardzo wysokie, najwyższe na Ziemi, a nocą spadają nawet poniżej 0°C, ich dobowe amplitudy są więc wyjątkowo wysokie, powyżej 30°C. Typ monsunowy klimatu zwrotnikowego charakteryzuje się sezonowością opadów. W Indiach, w okresie monsunu letniego (od czerwca do września), notuje się aż 90% rocznej sumy opadów.

Komentowanie wyłączone.

Copyright © 2019 House of Travel